Český Krumlov.com-O městě-Výlety do okolí-Zlatá Koruna

Zlatá Koruna

Zlatá Koruna, to je obec v jižních Čechách na úpatí hory Kleť, která leží mezi Českými Budějovicemi a Českých Krumlovem. Je to tradiční zastávka vodáků při sjezdu řeky Vltavy. Známá je ale především díky středověkému klášteru, který se v ní nachází.

Klášter Zlatá Koruna (Copyright © https://www.klaster-zlatakoruna.cz)

Klášter Svatá trnová koruna byl založen v roce 1263 Přemyslem Otakarem II., kdy k tomuto účelu povolal cisterciáky z rakouského Heiligenkreuz. Založen byl kvůli slibu složenému před bitvou proti uherského králi Bélovi IV., ale také jako prevence rozpínavosti rodu Vítkovců.

I přes velký rozvoj kláštera ve čtrnáctém století přišlo spolu s husity jeho temné období. V roce 1420 jimi byl totiž napaden a zapálen. Veškeré statky pak padly do rukou Rožmberků. Mniši tak neměli prostředky na obnovu kláštera a proto byl až do sedmnáctého století nevyužívaný.

Po třicetileté válce se ale klášter dočkal nákladné opravy a dokonce patřil mezi vzorové cisterciácké provincie. Jeho sláva ale opět nebyla věčná, na konci osmnáctého století jej odkoupil rod Schwarzenbergů, a ten Zlatou korunu přetvořil na průmyslové provozy.

Po válce přešel do vlastnictví československého státu. A ve státních rukou zůstal do dnes. V roce 1995 byl navíc vyhlášen národní kulturní památkou.

O klášteru, jeho součástech a okolí traduje celá řada pověstí, které jsou spojeny zejména s historickým vývojem. Jedna z nich například pojednává o klášterním podzemí. Legenda hovoří o tom, jak se mniši v čele s opatem při útoku husitů díky podzemním chodbám zachránili. Jiná interpretace pak říká, že v klášterním podzemí je ukryt zlatý poklad. Nálezce pokladu se za ním musí vydat na Květnovou neděli a k jeho získání si musí poradit s jeho strážci – skřítky.

V současné době slouží klášter Zlatá koruna zejména jako turistická atrakce a není divu, vždyť patří mezi nejkrásnější kláštery nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Pokud se rozhodnete vyrazit na výlet do Zlaté koruny a klášter navštívit, můžete si vybrat hned ze dvou tras prohlídek. Prohlídku bývalého kláštera, nebo návštěvu stálé literární expozice.

Pokud se rozhodnete pro první variantu, určitě neprohloupíte. Budete mít možnost prohlédnout si krásně zachovalé interiéry kláštera. Trasa totiž vede malým i velkých konventem až do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Po cestě tak máte možnost prohlédnout si lapidárium a gotickou patronovou kapli Andělů strážných, hovornu, knihovnu, pracovny mnichů, ohřívárnu, známou křížovou chodbu, jídelnu s kuchyní a kapitulní síň.  Prohlídkou vás bude doprovázet nejen o cisterciáckém řádu, ale budete moci nahlédnout do každodenního života mnichů.

Návštěva literární expozice je pak vhodná zejména pro školní kolektivy, nebo historické nadšence. Nese souhrnný název Místa setkávání v literatuře z jižních Čech a východní Šumavy a zabývá se zejména středověkou náboženskou literaturou.

Zajímavé je ale okolí kláštera a samotná obec. Zlatá koruna je totiž také známá svými starými lipami. Nejstarší z nich můžete nalézt na návsi, tzv. Cisterciácká lípa je stará zhruba 700 let.  Nejznámější lípa nacházející se u kaple Andělů, zvaná Kapucínka, je stará asi 400 let.

Kde přespat?

Nejoblíbenější ubytování v Českém Krumlově

Prohledat web: