I. prohlídková trasa zámku Český Krumlov

Na první prohlídkovou trasu se vstupuje z třetího zámeckého nádvoří. Trasa seznamuje návštěvníky s kulturou bydlení a každodenním životem v šlechtickém sídle v době renesance a baroka. Na úvod je zařazena prohlídka zámecké kaple. Následuje pět místností, které  tvoří obytný celek reprezentačního charakteru, tzv. renesanční pokoje, z doby panování Viléma a Petra Voka z Rožmberka (2. poloviny 16. století). Druhá část prohlídky představuje Eggenberský sál, schwarzenberské barokní apartmá (18. století), zámeckou obrazárnu a končí v  Maškarním sále s rokokovou malířskou výzdobou z roku 1748. Prohlídka trvá 50-55 minut.

III. Renesanční pokoj  - I. prohlídková trasa

Místnost sloužila v 2. poloviny 16. století jako předpokoj k vladařskému pokoji Viléma z Rožmberka. Dobovou atmosféru evokují zejména původní nástěnné malby se starozákonní tematikou a antickou bohyní úrody Ceres a bohem Bakchem.


 
Maškarní sál z roku 1748 je vrcholným dílem českokrumlovského rokoka. Jeho stěny vyzdobil v roce 1748 malbami 135 postav v životní velikosti vídeňský malíř Josef Lederer. Nechal se přitom inspirovat karnevalovou zábavou a scénami... více
 
Jedinečným exponátem v tomto sále je Zlatý eggenberský kočár, zhotovený v roce 1638 v Římě Giuseppe Fiochinim. Zhotovení vozu si objednal Jan Antonín z Eggenberku k diplomatické misi , při níž měl papeži Urbanovi VIII.... více
 
Kaple je poprvé zmiňována v roce 1334 a její dnešní vzhled je výsledkem úpravy v letech 1750–1753. Štukovou výzdobu provedl Matyáš André a sochu sv. Jiří nad hlavním oltářem vytvořil Jan Antonín Zinner. Autorem obrazu Panny Marie na hlavním... více
Booking.com