II. prohlídková trasa zámku Český Krumlov

Na druhou prohlídkovou trasu se vstupuje rovněž z třetího zámeckého nádvoří. Trasu zahajuje schwarzenberská portrétní galerie a následující prostory seznamují návštěvníky s kulturou bydlení a každodenním životem šlechtického sídla v 19. století. Podstatnou část trasy tvoří soukromé pokoje knížete Jana Adolfa  II. ze Schwarzenberku (vládl v letech 1833 – 1887) a jeho ženy Eleonory, rozené  z Lichtensteinu. Instalace těchto pokojů je provedena na základě inventářů z roku 1879 a vytváří velmi věrohodné prostředí interiérů 2. poloviny 19. století.


 
Schwarzenberská portrétní galerie se nachází v chodbě v druhém patře zámku, hned na začátku II. prohlídkové trasy. Zachycuje portréty členů rodu Schwarzenberků od 15. století až do 1. světové války. Výběr portrétních... více
 
V místnosti na první pohled zaujme velký portrét kněžny Eleonory ve věku 22 let. Interiér je dále zařízen zlacenými etažery s čínským a japonským porcelánem z 18. století. Na potazích sedací soupravy je použit typický schwarzenberský... více
 
Stěny salonu pokrývají tapisérie s přírodními motivy – tzv. verdury, původem z některé vlámské dílny z doby kolem roku 1640. Dominantním kusem nábytku je velké nástěnné zrcadlo s vyřezávaným rámem. Na něm stojí porcelánové... více
 
Zařízení malé jídelny pochází patrně z doby po roce 1888, kdy kníže Jan Adolf II. již nebyl na živu. Stěny pokrývají obrazy, které si kníže a jeho manželka přivezly z cest z Anglie a na etažérech a příbornících je vystaven čínský... více
 
Plášťový most je technicky odvážné a esteticky velmi působivé dílo. Tvoří ho monumentální arkádová konstrukce, na níž spočívá vozovka a dvě patra krytých chodeb. Ty spojují zámecké interiéry s barokním divadlem a zámeckou zahradou. Ve... více
Booking.com