Český Krumlov.com-Místa konání-Prohlídka města-Plešivec-Městský park

Městský park

Místo, kde se park nachází, užívali původně obyvatelé města k hospodářským účelům. Na konci 16. století zde českokrumlovští jezuité zřídili zahradu, která byla spojena lávkou s jezuitskou kolejí na druhém břehu řeky Vltavy.

Městský park zde byl založen v roce 1908 a od té doby byl postupně upravován do současné podoby. Dnes je zde možné spatřit řadu pozoruhodných stromů a keřů, které vytvářejí vhodné prostředí pro četnou populaci zpěvného ptactva. Půvabné jsou už i názvy některých dřevin. V parku roste např. borovice vejmutovka (Pinus strobus), liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipofera), šeřík čínský (Syringa rothomagensis) a další exotické dřeviny.

Parkovou zeleň dotvářejí volně osazená sochařská díla a nachází se zde také několik zajímavých budov. Za pozornost stojí kaple sv. Martina z roku 1717 s barokním vybavením, v jejímž okolí kaple se do roku 1892 nacházel hřbitov. Další zajímavá budova se nachází při vstupu do parku. Jedná se o bývalý chudobinec u jehož průčelí byla v polovině 18. století postavena kaple sv. Alžběty s barokním sousoším Kalvárie.

Kde přespat?

Nejoblíbenější ubytování v Českém Krumlově

Prohledat web: