Český Krumlov.com-Prohlídka města-Hrad a zámek Český Krumlov-I. prohlídková trasa

I. prohlídková trasa

Na první prohlídkovou trasu se vstupuje z třetího zámeckého nádvoří. Trasa seznamuje návštěvníky s kulturou bydlení a každodenním životem v šlechtickém sídle v době renesance a baroka.

Eggenberský sál se Zlatým kočárem

Na úvod je zařazena prohlídka zámecké kaple. Následuje pět místností, které  tvoří obytný celek reprezentačního charakteru, tzv. renesanční pokoje, z doby panování Viléma a Petra Voka z Rožmberka (2. poloviny 16. století).

Druhá část prohlídky představuje Eggenberský sál, schwarzenberské barokní apartmá (18. století), zámeckou obrazárnu a končí v  Maškarním sále s rokokovou malířskou výzdobou z roku 1748. Prohlídka trvá 50-55 minut.

III. Renesanční pokoj  - I. prohlídková trasa

Místnost sloužila v 2. poloviny 16. století jako předpokoj k vladařskému pokoji Viléma z Rožmberka. Dobovou atmosféru evokují zejména původní nástěnné malby se starozákonní tematikou a antickou bohyní úrody Ceres a bohem Bakchem.

Kde přespat?

Nejoblíbenější ubytování v Českém Krumlově

Prohledat web: