Český Krumlov.com-Prohlídka města-Parkán

Parkán

Název připomíná, že v místech dnešní ulice se ve středověku nacházel příkop mezi hradbami, tzv. parkán. Od 2. poloviny 16. století si zde začali českokrumlovští obyvatelé stavět domy, jejichž součástí se postupně stala již nefunkční hradební zeď. Dnes patří Parkán k nejmalebnějším českokrumlovským ulicím a kromě jiných zajímavých budov se zde nachází rodný dům (č. 111) matky malíře Egona Schieleho.

Parkán - dům č. p. 104 (krčma "U dwau Maryí")

Dům byl v 16. století přistaven k parkánové hradbě a postupně upravován do dnešní podoby. Na průčelí se zachovaly dva obrazy Panny Marie Mariazellské. Spodní obraz z roku 1714 je doprovázen textem s prosbou  Panně Marii o ochranu obyvatel domu.

V domě se dnes nachází rázovitá krčma "U dwau Maryí" a malé muzeum drobných řemeslných výrobků a stavebních materiálů, získaných při průzkumech a opravách českokrumlovských domů.

Parkán - dům č. p. 105

Jeden z pozoruhodných českokrumlovských domů, jehož historii lze z velké částí vyčíst z jeho průčelí. Nejstarší sgrafitová fasáda s erby Viléma z Rožmberka a jeho manželky Anny Marie Bádenské vznikla v době kolem roku 1580, neboť toto manželství trvalo od roku 1578 do roku 1583. Později byla sgrafita zakryta a tehdejší majitel domu František Hausler ozdobil fasádu novým znakem, k němuž nechal připsat letopočet 1761 a svoje iniciály. V následujícím století byl i tento znak zakryt a průčelí ozdobeno obrazem Panny Marie Kájovské v doprovodu sv. Floriána a dalšího světce.

V současné době se zde nachází vegetarianská restaurace Laibon.

Kde přespat?

Nejoblíbenější ubytování v Českém Krumlově

Prohledat web: