Rozlehlou budovu s prostorným nádvořím dal v letech 1586 - 1588 vybudovat Vilém z Rožmberka jako kolej pro českokrumlovské jezuity. Typickou renesanční stavbu navrhl rožmberský architekt italského původu Baltazar Maggi z Arogna.

Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 byla kolej adaptována na kasárny a v roce 1889 došlo k přestavbě na hotel, pojmenovaný Růže. V druhé polovině 20. století byl objekt opakovaně opravován, přičemž došlo k rehabilitaci jeho vnější renesanční podoby. Průčelí budovy zdobí sgrafita a římsu malby, znázorňující busty válečníků a skupinu Českých zemských patronů. Nalevo je sv. Ludmila, dále sv. Zikmund, sv. Vojtěch, sv. Václav, sv. Prokop, sv. Vít a sv. Alžběta.

Také nádvoří je ozdobeno sgrafity a malbami znaků zakladatelů - Viléma z Rožmberka a jeho manželky Polyxeny z Pernštejna a znaku jezuitského řádu.

Oficiální stránky hotelu Růže.

Kde přespat?

Nejoblíbenější ubytování v Českém Krumlově

Prohledat web: