Český Krumlov.com-Prohlídka města-Vnitřní město-Radnice

Radnice

Široké radniční průčelí vzniklo na počátku 17. století spojením dvou starších gotických budov a dvojstupňová atika s vázami byla postavena až v roce 1796. V jejím krajním obloučku je zavěšen zvon, jímž se v minulosti radní svolávali na zasedání.

Budova radnice je dílem pražského zvonaře Bartoloměje z doby kolem roku 1520. Na fasádě jsou namalovány znaky: zleva eggenberský, české země, schwarzenberský a níže je znak města Českého Krumlova.

Vstupní síň radnice je zaklenuta ozdobnou hřebínkovou klenbou z druhé poloviny 16. století a ve vedlejší klenuté hale byly v roce 2000 odkryty fragmenty nástěnných maleb z 1. poloviny 15. století, původně patrně znázorňující Klanění tří králů. Z místnosti s malbami se vstupuje do sklepů, v nichž se nachází Muzeum útrpného práva.  

Náměstí Svornosti č. p. 1

Zvětšit mapu

Kde přespat?

Nejoblíbenější ubytování v Českém Krumlově

Prohledat web: