Český Krumlov.com-Prohlídka města-Vnitřní město-Vlašský dvůr

Vlašský dvůr

Vlašský dvůr je jeden z nejpozoruhodnějších domů v historickém centru Českého Krumlov. Jeho složitý stavební a umělecký vývoj, zjištěný podrobně při rekonstrukci domu v roce 1997, je pro Krumlov typický a s obdobnou situací se lze setkat na mnoha dalších budovách v historickém centru.

Vlašský dvůr (Copyright ©vdck.cz)

Průčelí do Panské ulice zdobí sgrafitová fasáda z 2. poloviny 16. století s postavou rožmberského trubače Řehoře (Gregor). Na ostatních průčelích byla v roce 1997 obnovena zelená barevnost z počátku 20. století. Pod touto vrstvou se ale ukrývají rozmanitá výtvarná řešení ze starších období. Památkou na pozdně gotickou přestavbu domu je mistrovská značka krumlovského kameníka Michala Rubíka, namalovaná na průčelí domu.

Uvnitř budovy se nacházejí gotické, renesanční i barokní klenby a působivý je také vnitřní dvůr s renesanční lodžií. Snad právě podle této lodžie, která je charakteristická pro stavby italské renesance, získala v minulosti budova pojmenování vlašský, tj. italský dvůr.

V domě bydlela řada významných osob. Nejdůležitější z nich byl ale nepochybně Jakub Krčín z Jelčan, známý stavitel rybníků a vrchní regent na panství krumlovských vladařů, který v domě žil po roce 1580. Krátce po něm v domě pobýval malíř Bartoloměj Beránek - Jelínek, mimo jiné tvůrce malířské výzdoby zámecké věže.

Kde přespat?

Nejoblíbenější ubytování v Českém Krumlově

Prohledat web: